Föreläsningar för hela verksamheten

Då Paal anser att människors attityd och inställning er den största enskilda faktorn för utveckling och framgång bygger föreläsningarna oavsett ämne på Vinnande Attityder. Paal talar om hur våra attityder skapas och hur de kan ändras till ett mera positivt tänkande. Deltagarna kommer att få många aha-upplevelser där de känner igen sig båda privat och i arbetslivet. De kommer att få lära sig verktyg för att ändra vanor att skapa en positiv utveckling.

LRM_EXPORT_20170928_212906[1]

Föreläsningsämnen

Vinnande attityder

- Definitioner av attityder
- Hur våra attityder formas
- Hur våra attityder påverkar vår omgivning
- Medarbetare – Motarbetare
- Energitjuvar
- Skillnaden mellan gnäll och kritik
- Attityder till varandra
- Positiv kritik
- Att skapa en positiv attityd
- Att skapa positiva vanor
- Vanetrappan

Kundservice i världsklass

- Attityder och inställning
- Kundservice i historiskt perspektiv
- Vad är kundservice
- Bemötande, människor bedömer mäniskor
- Det lilla extra skapar wow
- Lösningsorienterat kundservice
- High tec – high touch
- Reklamationshantering
- Hur intern kundservice påverkar extern kundservice
- Imponerade kunder

Positivt medarbetarskap

- Attityder och inställning
- Eget ansvar
- Att tillföra energi
- Konflikthantering
- Inre/yttre motivation
- Att prata med varandra inte om varandra
- Självkänsla – Självförtroende
- Våra komfort zoner

Säljmotivation

- Attityder och inställning
- 10 års erfarenhet eller levt det samma året 10 gånger
- Att utveckla comfort zoner
- Att lära av andra
- Fira framgångar
- Nya målsättningar
- 5 motivationsfaktorer

Vinnande kulturer

- Attityder och inställning
- Vad är vi bra på
- Att peppa varandra
- Fira framgångar
- Det kollektiva självförtroende
- Skillnaden mellan Självkänsla och självgodhet
- Best practise

Förändringsarbete

mer info inom kort