Föreläsningar för hela verksamheten

Engagerade medarbetare - en källa till lönsamhet

Positivt medarbetarskap | Vinnande kulturer | Förändringsarbete

Som barn är vi utrustade med en naturlig positiv inställning. Ingen belönas heller för sin negativitet. Trots det finns det många vuxna som går runt med negativa, rent av försurade, attityder. I alla företag finns dessa negativa kulturbärare, som om de tillåts få övertaget kommer att ha ihjäl organisationen. Paal Evjenth talar om hur våra attityder skapas, och om hur man med enkla grepp kan ändra vanor för att utveckla en positiv och vinnande attityd.

Kundservice - organisationens grundsten

Vinnande bemötande | Säljmotivation | Kundservice

Kontakta Paal för att skräddarsy

en föreläsning efter era behov